Povelja Mreže podrške preduzetništvu

Misija Mreže za podršku preduzetništvu

Kreiranje poticajnog okruženja za djelovanje preduzetnica i preduzetnika, stalnim razvojem politika, servisa i usluga podrške, prilagođenih svih fazama nastanka i razvoja preduzetničkih poduhvata te unapređenjem percepcije preduzetništva kao ključne aktivnosti koja potiče inovacije i kreira radna mjesta.

Principi djelovanja Mreže za podršku preduzetništvu

1. Uravnotežen preduzetnički ekosistem zasnovan je na balansu između tradicionalnog pristupa poticajnim politikama i politika koje su fokusirane na oblasti sa visokim nivoom rasta;
2. Razvoj preduzetništva bazira se na korištenju i razvoju postojećih kapaciteta i resursa;
3. Politike i mehanizmi podrške vremenom se moraju mijenjati kako bi odgovorili na neminovne promjene potreba starih i novih generacija preduzetnika;
4. Svaki preduzetnički ekosistem je jednistven i svaka lokalna zajeednica mora tražiti jedinstvena vlastita rješenja kako bi iskoristila postojeće resurse i pružila specifične forme podrške preduzetnicima iz svoje sredine;
5. Preduzetnički ekosistemi ne djeluju u izolaciji – integracija lokalne preduzetničke zajednice i servisa podrške u širi (regionalni) kontekst je osnovni preduslov za uspjeh;
6. Razvoj preduzetničkog ekosistema i politika mora biti kombinacija politika propisanih od strane vlade i inicijativa pokrenutih od strane samih preduzetnika, institucija podrške i građana;
7. Preduzetnički ekosistem mora prepoznati različitosti potreba koje se adresiraju kroz politike podrške za razvoj MMSP (small business policies) i preduzetničkih politika (entrepreneurship policies).

Oblasti djelovanja Mreže za podršku preduzetništvu

1. Javna promocija preduzetništva – bolja zastupljenost preduzetništva u javnom prostoru i dijeljenje informacija o programima podrške i drugim prilikama za razvoj preduzetništva;
2. Razvoj i implementacija integralnih programa podrške preduzetništvu – kombinovanjem stručne i finansijske podrške te prepoznavanjem potrebe za različitim formama podrške u različitim životnim fazama preduzetničkih poduhvata;
3. Razvoj zajedničkih programa za nastup prema međunarodnim donatorima i drugim akterima – koordinacija razvoja lokalnih sa politikama na višim nivoima; namicanje sredstava za realizaciju programa podrške iz međunarodnih izvora; kreiranje ili učešće u međunarodnim stručnim mrežama i tijelima za podršku preduzetništvu;
4. Razvoj sistema mjerenja uspješnosti podrške preduzetništvu – koji predstavlja osnovu za unapređenje sistema podrške adresiranjem identifikovanih nedostataka i razmjenom potvrđenih primjera i modela dobre prakse.

Pridružite se Mreži!

Mreži za podršku preduzetništvu možete se pridružiti popunjavanjem pristupnice koja je dostupna na ovom linku. Skeniran primjerak potpisane pristupnice pošaljite na email adresu: info@preduzetnik.org.