Podrška

Uspostavu Mreže podrške preduzetništvu i kreiranje ovog sajta podržala je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini kroz projekat "Entreprenurship Vertex".
Razvoj ovog portala i objava informacija su finansirani grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.