x
Naslov:
„Autorsko pravo i pravo intelektualnog vlasništva“
Datum Objave:
25.3.2023.
Datum Isticanja:
30.3.2023.
Područje:
Kanton Sarajevo
Naslov:
Registracija novog biznisa
Datum Objave:
18.3.2023.
Datum Isticanja:
21.3.2023.
Područje:
Kanton Sarajevo
Naslov:
„Vođenje poslovnih knjiga – Taksa na istaknutu firmu – Ostale obaveze samostalnih poduzetnika”
Datum Objave:
13.3.2023.
Datum Isticanja:
16.3.2023.
Područje:
Kanton Sarajevo
Naslov:
Obuka iz poduzetništva, socijalnog poduzetništva i pisanja biznis/poslovnog plana
Datum Objave:
13.3.2023.
Datum Isticanja:
20.3.2023.
Područje:
Kanton 10
Naslov:
SUFINANSIRANJE NAJBOLJIH POSLOVNIH PLANOVA
Datum Objave:
11.3.2023.
Datum Isticanja:
27.3.2023.
Područje:
Ilidža
Naslov:
Sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti na području općine Banovići
Datum Objave:
10.3.2023.
Datum Isticanja:
25.12.2023.
Područje:
Banovići
Naslov:
Besplatna edukacija za BARISTU
Datum Objave:
10.3.2023.
Datum Isticanja:
20.3.2023.
Područje:
Kanton Sarajevo
Naslov:
Refundacija dijela troškova digitalizacije poslovanja
Datum Objave:
10.3.2023.
Datum Isticanja:
30.11.2023.
Područje:
Centar Sarajevo
Naslov:
Ugovor o kupoprodaji
Datum Objave:
6.3.2023.
Datum Isticanja:
9.3.2023.
Područje:
Kanton Sarajevo
Naslov:
USAID Turizam
Datum Objave:
6.3.2023.
Datum Isticanja:
20.3.2023.
Područje:
Bosna i Hercegovina