Registracija obrta - od prvog dana registracije do početka rada
Orginalni Oglas
Prije 10 dana
Blog

Registracija obrta - od prvog dana registracije do početka rada

13 dan registracije

13 dan registracije obrta

Na ID broj sam čekala 5 dana. Kao i svaki dokument i ID broj sam kopirala u više primjeraka i ovjerila. 

Sljedeća stanica je Federalni zavod za statistiku i za njega provjerite gdje se nalaze - preselili su se na Ilidžu za mene veliki plus. Predala sam obrazac RPS - Prijava za razvrstavanje po djelatnosti poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta. Uz obrazac predala sam i ID broj.  Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti je bilo već sutradan gotovo. 

U međuvremenu sam se odjavila sa biroa. Za odjavu mi je bilo potrebno rješenje o regisitraciji. Odjavila sam se na dan prije nego je u rješenju navedeno kada se tačno počinje sa radom. 

Sa odjavom sa biroa i popunjenim obrascem JS 3100 - prijavila sam sebe kao vlasnika obrta. 

Sa sobom sam imala i knjigu prometa, knjigu rashoda i prihoda, knjigu stalnih sredstava koje sam ostavila u poreznoj Ilidža na ovjeru. Taksa za ovjeru knjiga je iznosila 5,00. Knjige sam kupila u knjižari Svjetlost.